Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Vinkovci

  1. Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Vinkovci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

KLASA: 023-01/20-01/2
URBROJ: 2196-128-01/02-20-

ZAKLJUČCI

sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Vinkovci održane dana 03. rujna 2020. godine s početkom u 12:00 h u prostorijama Centra za socijalnu skrb Vinkovci.

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Božidar Golubović, Marko Šokčević, Krešimir Markić, Suzana Dikonić i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vinkovci Ivanka Jutriša

Odsutni članovi Upravnog vijeća: Nataša Vujčić

Zainteresirane osobe javnosti koje žele pratiti sjednicu Upravnog vijeća: Martina Jurković

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Vinkovci

2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Vinkovci

3. Zahtjev članova Sindikata za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća

4. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vinkovci i usvajanje teksta natječaja

5. Izvješće ravnateljice o policijskim postupanjima (zatvoreno za predstavnike javnosti)

6. Razno

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

ZAKLJUČCI:

1.Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Vinkovci

ZAKLJUČAK:

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Vinkovci

 

2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Vinkovci

ZAKLJUČAK: Poslovnik o radu Upravnog vijeća Centra jednoglasno je usvojen

 

3.Zahtjev članova Sindikata za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK: Upućuje se Sindikat da imenuje osobu te o istome obavijesti Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Vinkovci

 

4. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vinkovci i usvajanje teksta natječaja

ZAKLJUČAK: Jednoglasno usvojen tekst natječaja te odluka o istom.

 

5. Izvješće ravnateljice o policijskim postupanjima (zatvoreno za predstavnike javnosti)

 

6.Razno.

ZAKLJUČAK: Pod točkom razno nije bilo pitanja ni rasprave

 

Vinkovci, 04.09.2020.

Izbornik