Odjel Za Djecu, Mladež, Obitelj I Odrasle Osobe

  1. Odjel Za Djecu, Mladež, Obitelj I Odrasle Osobe

ODJEL ZA DJECU, MLADEŽ, OBITELJ I ODRASLE OSOBE podijeljen je na:

  • Stručna cjelina za djecu, mladež i obitelj 

– socijalni radnik u radu s djecom, mladeži i obitelji;
– pravnik u radu s djecom, mladeži i obitelji;
– psiholog u radu s djecom, mladeži i obitelji.

  • Stručna cjelina za odrasle osobe

– socijalni radnik u radu s odraslim osobama;
– pravnik u radu s odraslim osobama.

Stručna cjelina za djecu, mladež i obitelj

– Socijalni radnik u radu s djecom, mladeži i obitelji

Socijalni radnik je stručna osoba koja će Vas najčešće primiti, koja će s Vama proći prve trenutke dolaska ili javljanja u centar, pokušati zajednički s Vama pronaći najbolja moguća rješenja za otklanjanje, ublažavanje ili sprječavanje razloga zbog kojih ste se obratili za pomoć ili savjet. Socijalni radnik je osoba koja će najčešće „voditi Vaš predmet“ i surađivati po potrebi s drugim stručnjacima unutar i izvan Centra. On je osoba koja će vodeći postupke nerijetko morati ući u Vaš dom, o čemu će sačiniti zapisnik i što je često uz druge postupke i dokaze jedan od ključnih. Važno je omogućiti mu pristup i cjelokupan uvid.

U rad socijalnog radnika možete biti uključeni na dva načina: jedan je da se sami javite, a drugi je da netko za Vas ili u Vaše ime inicira neki od postupaka.

Rad se može odnositi na potrebu rješavanja problematike djeteta, mladeži ili obitelji u cjelini.

Povremeno se radi i o radu na koje su socijalni radnici obvezani unatoč „nedobrovoljnosti klijenata“ odnosno „po sili zakona“. To su obično djela i radnje koje su štetna za djecu i djela i radnje koje su učinila djeca koja spadaju u mladež do 18 godina ili mlađe punoljetnike, a nisu prihvatljiva za društvenu zajednicu u cjelini ili za pojedinca.

Od izuzetne važnosti je da pri prvom dolasku ili javljanju u Centar pokušate što više biti skoncentrirani na bit javljanja, odnosno razlog (koliko je to moguće i koliko dopušta situacija u kojoj se nalazite). Na taj način omogućit ćete socijalnom radniku, pa i drugim stručnim radnicima, brži uvid u Vaše potrebe, stanje i mogućnosti. Na taj način imat ćemo što manje gubitke vremena koje je nerijetko tako dragocjeno. Vaša prethodna odluka o „punoj i iskrenoj suradnji“ je nemjerljiva u zajedničkom iznalaženju rješenja i sačinjavanju plana koji ima za cilj otkloniti, ublažiti ili održati razinu kvalitete Vašeg načina života ili života osobe zbog koje se javljate.

– Pravnik u radu s djecom, mladeži i obitelji

Pravnik je stručna osoba koja će Vas primiti u situacijama kada je riječ o čisto pravnoj problematici. On je osoba koja će vrlo često surađivati sa socijalnim radnikom i koja zapravo štiti zakonitost rada i postupaka. Pravnik je osoba koja je „usko specijalizirana“ tumačiti zakonske odredbe iz djelokruga rada stručne cjeline u njenoj ukupnosti. Kao što je rečeno, njegov rad je povremeno izravan, ali najčešće je to rad „u pozadini“. Nerijetko u svome radu nailazimo na situacije koje nisu „niti crne niti bijele“ i zahtijevaju puno umješnosti kako bi se donijele odluke koje su istovremeno zakonite i u najboljem interesu prije svega djece, a onda i roditelja, obitelji i ostalih. U takvim situacijama su potrebne konzultacije stručnjaka različitih profila, a pravnik je tu nezamjenjiv.

– Psiholog u radu s djecom, mladeži i obitelji

Psiholog je stručna osoba čija je uloga na stručan način saznati „više“ o osobi ili osobama posebice o djeci. Naime, povremeno kao ljudi nismo svjesni svojih stanja, proživljavanja i mogućnosti. Psiholozi imaju razvijenu metodologiju (testovi i druge metode) utvrđivanja tih stanja, proživljavanja i mogućnosti i svojim radom odnosno onim što utvrde povećavaju vjerojatnost kvalitetnijih ishoda i rješenja.

U pravilu psiholog je „nevidljiv“ i u rad ga uključuje socijalni radnik ili pravnik prema potrebi odnosno u situacijama koje su zahtjevne i naročito osjetljive, a najčešće je to u radu s djecom.

U stručni rad se povremeno uključuje zamjene ili vježbenike koji rade određene poslove pod nadzorom druge ovlaštene stručne osobe.
 

Stručna cjelina za odrasle osobe

– Socijalni radnik u radu s odraslim osobama

Slično kao i u radu socijalnog radnika s djecom, mladeži i obitelji i socijalni radnik u radu s odraslim osobama je stručna osoba koja će se prva u Centru posvetiti razlozima zbog kojih se obraćate ili je to učinio netko u Vaše ime ili se radi o postupanju koje se provodi bez Vašeg pristanka i iniciranja. Socijalni radnik je stručna osoba koja će koristeći vještine, metode i tehnike u radu s odraslim osobama, po mogućnosti što više uključujući Vas, pokušati sačiniti plan rada koji bi u konačnici trebao rezultirati sprječavanjem, otklanjanjem ili ublažavanjem razloga zbog kojih ste se obratili za pomoć ili ste u postupku „ne svojom voljom“ odnosno po službenoj dužnosti. Rad s odraslim osobama odnosi se prije svega na rad s osobama s intelektualnim, psihičkim i tjelesnim poteškoćama, uslijed starosti ili nemoći. Ovaj rad obuhvaća i obiteljsku problematiku u zajednicama gdje nema djece do 18 godina starosti.

Socijalni radnik je i osoba koja će uz Vaš pristanak posjetiti Vas u Vašem domu, što je u skladu sa zakonskim propisima, te će o tome sastaviti zapisnik.

Od izuzetne važnosti je da pri prvom dolasku ili javljanju u Centar pokušate što više biti skoncentrirani na bit javljanja , odnosno razlog (koliko je to moguće i koliko dopušta situacija u kojoj se nalazite). Na taj način omogućit ćete socijalnom radniku, pa i drugim stručnim radnicima, brži uvid u Vaše potrebe, stanje i mogućnosti. Na taj način imat ćemo što manje gubitke vremena koje je nerijetko tako dragocjeno. Vaša prethodna odluka o „punoj i iskrenoj suradnji“ je nemjerljiva u zajedničkom iznalaženju rješenja i sačinjavanju plana koji ima za cilj otkloniti, ublažiti ili održati razinu kvalitete Vašeg načina života ili života osobe zbog koje se javljate.

– Pravnik u radu s odraslim osobama

Pravnik koji radi s odraslim osobama je stručna osoba koja je prije svega zadužena štiti osobito složena prava i interese osoba koje to nisu u mogućnosti činiti same za sebe ili to ne čini netko od njene obitelji ili drugih osoba prema posebnim propisima koje su to dužne činiti. Pravnik je osoba koja radi poslove koji se odnose na skrbništvo odraslih osoba, raspolaganje imovinom i sl.

U stručni rad se povremeno uključuje zamjene ili vježbenike koji rade određene poslove pod nadzorom druge ovlaštene stručne osobe.

Izbornik