OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

  1. Natječaji
  2. OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

KLASA:112-02/17-01/5
URBROJ: 2196-128-01/02-17-
Vinkovci 09.11.2017. god.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

prijavljenim na javni natječaj za zapošljavanje jednog

administrativnog radnika na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

I Obavještavaju se kandidati koji su nabrojani u Prilogu 1 da su prilikom dolaska na postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti dužni dostaviti ORGINAL ili OVJERENI PRESLIK svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi, sukladno Zaključku Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka od 09.11.2017.g.

Kandidati, koji su navedeni u Prilogu 1, dužni su, osim tražene ORIGINALNE ili OVJERENE PRESLIKE SVJEDODŽBE O STEČENOJ SREDNJOJ STRČUNOJ SPREMI, na postupak prethodne provjere znanja dostaviti i svu drugu dokumentaciju (važeću osobnu iskaznicu) koja se odnosi na kandidate koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja.

Kandidati, koji ne dostave traženu dokumentaciju na uvid, neće moći pristupiti postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti te će ih se isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

II Kandidati koji su navedeni u Prilogu 2 su kandidati koji mogu pristupiti postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti sukladno rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Centra za socijalnu skrb Vinkovci uz predočenje osobne iskaznice.

III Kandidati koji su navedeni u Prilogu 3 su kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te se u daljnjem postupku ne smatraju kandidatima niti se na iste odnosi obveza daljnjeg obavješćivanja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Prilog 1 KANDIDATI KOJIMA SE UVJETUJE DOSTAVA ORIGINALNE ILI OVJERENE PRESLIKE SVJEDODŽBE O STEČENOJ STRUČNOJ SPREMI

DOMAGOJ JURČIĆ, VINKOVCI, K. TOMISLAVA 14
ANA FAJDETIĆ, VINKOVCI, I. GUNDULIĆA 35
DAMIR VOVRA, VINKOVCI, M. MEDVEDOVIĆA 9
MATEA PLETIKOSIĆ, VINKOVCI, K. MISLAVA 11
NATALIJA ČULO, VINKOVCI, A. AKŠAMOVIĆA 29
SANDRA GLUVAKOVIĆ, VINKOVCI, R. BOŠKOVIĆA 26
BERNARD VUKOJEVIĆ, VUKOVAR, SINJSKE ALKE 17
TEA JURIŠIĆ, CERNA, JURIŠIĆEVA 8 A
HELENA LOVRIĆ-JOVANOVIĆ, KOMLETINCI, K. TOMISLAVA 23
ANA OZDANOVAC, OTOK, BANA JELAČIĆA 24
MARINA BOŽIČEVIĆ, ANDRIJAŠEVCI, M. GUPCA 115
MARINA ŠAJTOŠ, STARI JANKOVCI, DR. F. TUĐMANA 10
MARTINA PASTOR, STARI JANKOVCI, F. TUĐMANA 31
ILIJA ŠIMIĆ, GUNJA, T. PEJIĆA 38
IRENA KESER, LOVAS, K. A. STEPINCA 8
ANA STOJANOV, VUKOVAR, VIJEĆE EUROPE 232
ANA-MARIJA BILIĆ, VINKOVCI, S. VRAZA 11
MATEA MILIĆ, NUŠTAR, KRIŽNI PUT 5/E
DINKA STRIČEVIĆ, VINKOVCI, BLOK TRŽNICA 16
MARINA KOLAR, DONJE NOVO SELO, M. A. RELJKOVIĆA 62
MARIJA LEHOLAT, STARI JANKOVCI, S. TOMAŠEVIĆA 22
REBECA CINDRIĆ, IVANKOVO, GORJANI 279 B
BRANKA MIŠIĆ, VINKOVCI, B. BUŠIĆA 8
MIHAELA ČULJAK, VINKOVCI, OHRIDSKA 14
ANA BALIĆ, VUKOVAR, DOMINSKOG RATA 6/8
NIKOLINA BARLOVIĆ, VINKOVCI, H. KRALJEVA 2
MAGDALENA DEJANOVIĆ, ANDRIJAŠEVCI, BILJANSKA 1
NIKOLINA KUJUNDŽIĆ, VINKOVCI, T. UJEVIĆA 12
VESNA ANČIĆ, VINKOVCI, KNEZA ZDESLA 29
HRVOJE KRUPICA, MARINCI, P. ŠANDORA 11
SUNČICA RAŠIĆ, VUKOVAR, VIJENAC R. BOŠKOVIĆA 1/48
BLAŽENKA MARINKOVIĆ, VINKOVCI, V. RADAUŠA 37
RADMILA DUMA, VINKOVCI, M. MARULIĆA 17
IRENA GRADEČAK, VINKOVCI, ŽELJEZNIČKA 9
SVJETLANA RAGUŽ, VINKOVCI, POŽEŠKA 3
IVAN BIČANIĆ, ROKOVCI, M. A. RELJKOVIĆA 80
MONIKA ŠLEZAK, VINKOVCI, B. JELAČIĆA 38
ALEN SMILOVIĆ, VINKOVCI, J. KOZARCA 28
MARIJANA PEZO, VUKOVAR, M. DRŽIĆA 4/1
JASMINKA ANĐIĆ, STARI JANKOVCI, N. TESLE 9 A
IVANA JELIĆ, IVANKOVO, ZRINJEVAC 6 B
BRANKA PAKLAR, VINKOVCI, SLAVIJA 84

Prilog 2. POPIS KANIDIDATA KOJI MOGU PRISTUPITI PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI UZ PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE

1. DUBRAVKA BEBEK, VINKOVCI, VRTNA 24

2. VESNA MATOZAN, VINKOVCI, J. LOVRETIĆA 42 A

3. JOSIP BILIĆ, VINKOVCI, M. GUPCA 76 A

4. HRVOJE PIŠĆAK, VINKOVCI, A. STARČEVIĆA 7

5. IVANA STANIĆ, CERNA, VELIKA CERNA 110

6. LJUBICA KLJUNČIĆ, CERIĆ, K. TOMISLAVA 16

7. ANITA DUJMIĆ, VINKOVCI, R. SREMCA 4

8. MAJA HALUŽAN, VINKOVCI, F. LIVADIĆA 34

9.DAMIR MUSTAPIĆ, VINKOVCI, OHRIDSKA 13

10. NIKOLINA BAOTIĆ, ŽUPANJA, B. RADIĆA 113

Prilog 3 KANDIDATI KOJI NE ZADOVOLJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA

MARTINA KALAJDŽIĆ, CERIĆ, S. RADIĆA 47
JASMINKA PARAT, VINKOVCI, CIGLARSKA 23
JASMINA-AMALIJA VRAPČENJAK, STARI MIKANOVCI, V. NAZORA 105
RUŽICA FILIPOV STARINEC, RETKOVCI, B. RADIĆA 12
DAMIR MARTINOVIĆ, VINKOVCI, N. TESLE 14
ANA NAČINOVIĆ, LIPOVAC, B. RADIĆA 31
ANA NAĐ, SELCI ĐAKOVAČKI, J. BANA JELAČIĆA 140
ANDRIJANA DEAK, ROKOVCI, BOSUTSKA 39
ŽELJKO VIDOVIĆ, VINKOVCI, M. TEREZE 22
KATARINA LOŠENC, VUKOVAR, B. ZADRE 48/11
VESNA FERINAC, ILAČA, S. RADIĆA 63
IVANKA ZOVKO, MIKANOVCI, V. NAZORA 118
MARTINA MANOJLOVIĆ, VINKOVAČKI BANOVCI, M. TITA 2
ŽELJKA MATEČIĆ, VINKOVCI, ŽELJEZNIČKI VIJENAC 7 A
IVICA TIKVIĆ, ŽUPANJA, A. STARČEVIĆA 45
MELITA RADOŠEVIĆ, VINKOVCI, S. JANKOVIĆA 4
BLAŽENKA TURIĆ, NUŠTAR, V. NAZORA 13
JOZO BARIŠIĆ, VINKOVCI, N. TESLE 39 A
SANDRA RADOŠ, VUKOVAR, OLAJNICA 1/19
HRVOJKA ANDRIĆ, VINKOVCI, MOSTARSKA 19
BILJANA MILANOVIĆ, PETROVCI, M. NAĐA 30
SANDA SABADI, VINKOVCI, ĆIRILA I METODA 30
ANA FILAKOVIĆ, OSIJEK, VIJENAC MEDVEDNICE 5
JELENA JOVANOVAC, IVANKOVO, J. RUNJANINA 17

Natječaj za zapošljavanje administrativnog referenta
Obavijest o testiranju i izvorima za testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj Centra za socijalnu skrb Vinkovci za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik