Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

  1. Natječaji
  2. Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

              VINKOVCI

Vinkovci, Glagoljaška 31 E

KLASA:112-06/18-01/4
URBROJ: 2196-128-01/02-17-2
U Vinkovcima 21.03.2018.god.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci Centar za socijalnu skrb Vinkovci  r a s p i s u j e

Natječaj

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto
dipl. socijalni radnik/ica, magistar/magistra socijalnog rada ili magistar/magistra socijalne politike – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti iz Zakona o poticanju zapošljavanja.

Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:

  • Zamolbu,
  • Životopis,
  • Presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili rodnog lista (ne stariji od 30 dana)
  • Presliku diplome ili potvrdu o završetku odgovarajućeg obrazovanja,
  • Potvrdu o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju.

Prijave se primaju u roku od osam dana od dana objave na stranicama HZZ

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sve uvjete propisane natječajem i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će pozvani na usmeni razgovor.

Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom preporučeno, na adresu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, s naznakom „natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

Natječaj objavljen na stranicama HZZ-a

Pružatelji socijalnih usluga
Natječaj – Socijalni radnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.

Izbornik