Natječaji

  1. Natječaji
  2. (Stranica 3)

Natječaj – socijalni radnik (pripravnik) –1 izvršitelj/ica na pripravnički staž određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI Vinkovci, Glagoljaška 31 E KLASA: 112-03/20-01/7 URBROJ:2196-128-01/02-20-2 Vinkovci, 28.08.2020.g. Sukladno Planu prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku…
Pročitaj više
Izbornik