CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI

Centar za socijalnu skrb Vinkovci je javna ustanova koja obavlja djelatnost socijalne skrbi. Djelatnost Centra za socijalnu skrb propisana je člancima 127 ,128, i 129. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20). Nadležnost Centra za socijalnu skrb Vinkovci su gradovi Vinkovci i Otok, te općine: Ivankovo, Vođinci, Stari Mikanovci, Jarmina, Markušica, Tordinci, Nuštar, Stari Jankovci, Privlaka, Nijemci i Andrijaševci sa pripadajućim naseljima.

Poziv na razgovor (intervju)

0
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB               V I N K O V C I  KLASA: 112-06/22-01/1 URBROJ: 2196-128-01-03-22-30 U Vinkovcima,…

Korisni Linkovi

Izbornik